Prawo rodzinne (rozwody, alimenty)

Kancelaria pomaga w delikatnych, trudnych ze względów emocjonalnych sprawach rodzinnych. Jeżeli jest to tylko możliwe, opracowujemy i proponujemy rozwiązania polubowne. W ramach postępowania sądowego, zapewniamy pełne wsparcie procesowe. Dochowujemy wszelkich starań, by sprawy naszych Klientów były prowadzone w sposób, zapewniający osiągnięcie najkorzystniejszego dla nich rozstrzygnięcia. Specjalizujemy się w sprawach związanych z rozwodem, sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad wspólnym potomstwem po ustaniu małżeństwa, alimentami wobec dziecka i/lub byłego małżonka oraz w sprawach dotyczących podziału wspólnego majątku.

Likwidacja podmiotów gospodarczych

Założenie spółki z o.o. może trwać nawet krócej niż 24 godziny. Aby ją zamknąć, należy jednak przebrnąć przez skomplikowany proces prawno-księgowy. Nasza kancelaria wspomaga procesy likwidacji. Możemy także poprowadzić likwidowaną spółkę pod względem prawno-księgowym.

Dozór elektroniczny

Kancelaria zapewnia pomoc w procesie zamiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny (tzw. "obroża"), co umożliwia odbycie kary poza zakładem karnym. System dozoru elektronicznego jest obecnie coraz częściej wykorzystywany wobec skazanych. Obszar możliwy do poruszania się poza domem (np. do pracy) oraz możliwe godziny opuszczania stałego miejsca zamieszkania są ściśle określane przez sąd.

Biuro rachunkowe

Dzięki współpracy kancelarii z biurem rachunkowym Anchor sp. z o.o. Klienci kancelarii otrzymują nie tylko naszą obsługę prawną, ale również mogą oczekiwać profesjonalnej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej.

Obsługa prawna firm Wrocław