Wynagrodzenie za doradztwo przy likwidacji przedsiębiorstwa jest uzależnione nie tylko od zakresu czynności, które Klient zleca kancelarii, ale też od rozmiaru likwidowanego przedsiębiorstwa. Wpływ na jego wysokość miała będzie okoliczność, czy w ramach tego zakresu mieścić się będą także usługi księgowe.

Ze względu na złożoność postępowania likwidacyjnego oraz możliwość pojawienia się szeregu kwestii, preferowanym rodzajem wynagrodzenia kancelarii w takich sprawach jest wynagrodzenie godzinowe za czynności prawne oraz określone ryczałtowo wynagrodzenie za czynności księgowe. Złożoność sprawy zależeć będzie m.in. od ilości wspólników, ich zgodności co do zamiaru likwidacji spółki, istnienia wierzycieli spółki, rodzaju majątku spółki (np. nieruchomości, wierzytelności), zawartych przez spółkę umów, etc.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią i odbycia pierwszego bezpłatnego spotkania, podczas którego nasi specjaliści będą w stanie ocenić stopień skomplikowania sprawy i dopytają o kwestie, o których wadze Klient może nie mieć nawet świadomości. W ciągu 24 godzin od spotkania jesteśmy w stanie przedstawić ofertę kancelarii.