prawo rodzinne WrocławSprawy rozwodowe i separacje, to podstawowy rodzaj spraw, którymi zajmuje się kancelaria. Udzielamy kompleksowej pomocy, począwszy od opracowania i negocjacji rozwiązania polubownego, poprzez przygotowanie i skierowanie pozwu do sądu (wraz z zebraniem materiału dowodowego), reprezentowanie strony przed sądami, a następnie przy egzekucji wyroku. Zajmujemy się też sprawami o uznanie w Polsce zagranicznych wyroków rozwodowych.