Wynagrodzenie za prowadzenie każdego postępowania w sprawach rodzinnych, uzależnione jest od wielu czynników. Tymi czynnikami w postępowaniu rozwodowym będą takie kwestie, jak m.in. konieczność orzekania przez Sąd o winie jednej ze stron, posiadanie przez strony wspólnych małoletnich dzieci, posiadanie wspólnego miejsca zamieszkania, konieczność ustalenia alimentów, podział majątku etc.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią i odbycia pierwszego bezpłatnego spotkania, podczas którego nasi specjaliści będą w stanie ocenić złożoność sprawy i dopytają o kwestie, o których wadze Klient może nie mieć świadomości. W ciągu 24 godzin od spotkania jesteśmy w stanie przedstawić ofertę kancelarii.

W zależności od rodzaju sprawy stosujemy następujące formy wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie za godzinę pracy,naliczane na podstawie ustalonej wcześniej stawki za godzinę pracy prawnika. Taka forma określana jest w przypadku braku możliwości przewidzenia ilości czynności, które należy wykonać w sprawie, bądź w przypadku korzystania z usług kancelarii na zasadzie „dorywczej”.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe polega na ustaleniu kwoty wynagrodzenia, za którą kancelaria prowadzi sprawę.
  • Wynagrodzenie "za sukces" -kancelaria określa minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie określone kwotowo lub procentowo od kwoty uzyskanej dla Klienta, które kancelaria otrzymuje w przypadku zadawalającego rozstrzygnięcia dla Klienta lub osiągnięcia efektu działania przez kancelarię.
  • Wynagrodzenie za występowanie przed sądami- liczone za reprezentacje Strony na każdej rozprawie.

W większości przypadków powyższe formy wynagradzania ulegają modyfikacji, w sposób jak najbardziej dogodny dla Klienta.

Wynagrodzenie kancelarii może być także rozłożone na raty.