Wynagrodzenie w postępowaniu likwidacyjnym

Wynagrodzenie za doradztwo przy likwidacji przedsiębiorstwa jest uzależnione nie tylko od zakresu czynności, które Klient zleca kancelarii, ale też od rozmiaru likwidowanego przedsiębiorstwa. Wpływ na jego wysokość miała będzie okoliczno...

Wynagrodzenie w postępowaniu rodzinnym

Wynagrodzenie za prowadzenie każdego postępowania w sprawach rodzinnych, uzależnione jest od wielu czynników. Tymi czynnikami w postępowaniu rozwodowym będą takie kwestie, jak m.in. konieczność orzekania przez Sąd o winie jednej ze stron...