likwidacja spółek opolskie

 

Założenie spółki z o.o. może trwać nawet krócej niż 24 godziny.

 

Aby ją zamknąć, należy jednak przebrnąć przez skomplikowany proces prawno-księgowy. Nasza kancelaria wspomaga w sposób kompleksowy cały proces likwidacji spółek, w szczególności spółek z o.o., komandytowych, jawnych czy spółek z o.o. spółek komandytowych. Możemy także poprowadzić likwidowaną spółkę pod względem prawno-księgowym.

Odrębnym, ale często występującym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem spółek, są wszczynane przez sąd rejestrowy postępowania przymuszające (np. do złożenia rocznego sprawozdania finansowego) wobec członków zarządu, a nawet wspólników. W tym zakresie również udzielamy pełnej pomocy prawnej, tak aby zapobiec niekorzystnym konsekwencjom finansowym osób będących członkami zarządu oraz wspólnikami.(nałożenie grzywny przez sąd jednorazowo w wysokości do 15 tys. zł – grzywna może być ponowiona). Wszczęcie postępowania przymuszającego często bywa sygnałem, iż należałoby spółkę zlikwidować.

Zapraszamy klientów z województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodnio-pomorskiego.


Likwidacja sp. z o.o. Wrocław

Likwidacja spółki z o.o. trwa co najmniej 6 miesięcy- Kancelaria Radcy Prawnego we Wrocławiu przeprowadza wszystkie konieczne czynności z nią związane.

Podział majątku spółki

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania konwokacyjnego.

Sprawozdania finansowe

Likwidacja spółki z o. o. łączy się z koniecznością sporządzenia nawet trzech dodatkowych sprawozdań finansowych.

Zakończenie likwidacji spółki

Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników i ogłoszeniu go w siedzibie spółki, likwidatorzy powinni wystąpić do sądu z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Zgromadzenia wspólników

W trakcie likwidacji zwykle odbywają się nawet cztery nadzwyczajne zgromadzenia wspólników.