dozór elektroniczny WrocławSystem dozoru elektronicznego daje możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności, orzeczonej w wymiarze do roku, poza zakładem karnym. Skazany nie przebywa wówczas w zakładzie karnym, a jego zachowanie kontrolowane jest za pomocą urządzeń elektronicznych (tzw. obroża), które rejestrują przebieg odbywania kary. Dozór elektroniczny oznacza, że skazany może odbywać karę w domu lub w innym miejscu skazanym przez sąd. Zezwolenia na dozór elektroniczny udziela sąd penitencjarny. Za zgodą sądu skazany może przebywać poza miejscem odbywania kary, np. w celu kontynuowania nauki czy świadczenia pracy. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie pociąga za sobą kosztów dla skazanego.

Zapewniamy całościową pomoc prawną w procesie zamiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, zarówno dla osób dopiero skazanych, jak i już osadzonych w zakładach karnych. Zapraszamy klientów z Wrocławia, jak również z pobliskich miejscowości (Nysa, Opole, Brzeg, Oława, Oleśnica). Swoje usługi świadczymy na terenie całego województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz w województwach sąsiednich.