likwidacja spółki WrocławLikwidacja spółki z o. o. łączy się z koniecznością sporządzenia nawet trzech dodatkowych sprawozdań finansowych. Zasady ich sporządzania odbiegają od zasad dla standardowych sprawozdań finansowych. Nadto przepisy ksh zobowiązują likwidatorów do ogłoszenia sprawozdania likwidacyjnego w siedzibie spółki.

Kancelaria nie tylko wspiera księgowość spółki w procesie sporządzania takowych sprawozdań, lecz nadto może takie sprawozdanie sporządzić, a nawet prowadzić księgowość spółki w okresie likwidacji.