rozwód Wrocław

Ważkim skutkiem rozpadu małżeństwa, jest konieczność uregulowania wzajemnych stosunków majątkowych. W grę wchodzi tu zniesienie wspólności majątkowej (możliwe także wsteczne zniesienie wspólności majątkowej) oraz podział majątku wspólnego.

Kancelaria wspiera swych klientów na każdym etapie takich postępowań. Ze względu na ścisłą współpracę z biurem rachunkowym, jesteśmy szczególnie dobrze przygotowani doprowadzenia spraw, gdzie w skład majątku dzielonego wchodzi przedsiębiorstwo.