likwidacja spółki dolnośląskiePo zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników i ogłoszeniu go w siedzibie spółki, likwidatorzy powinni wystąpić do sądu z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru. Tylko pozornie czynności likwidatorów kończą się z chwilą złożenia do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, a konkretnie z dniem jej wykreślenia. Z tym dniem spółka traci osobowość prawną, przestają działać organy spółki oraz likwidatorzy. Ci ostatni jednak mają dalsze obowiązki (polikwidacyjne), np.archiwizowanie dokumentacji spółki.