alimenty Opole
Rodzice muszą dostarczać swojemu potomstwu środki utrzymania i wychowania - obowiązek ten nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko. W jakich sytuacjach alimenty płacone są na pełnoletnie dziecko?

Alimenty na pełnoletnie dziecko należą się w przypadku:
  • gdy dziecko w dalszym ciągu się uczy,
  • gdy dziecko jest poważnie chore lub niepełnosprawne,
  • gdy dziecko, po ukończeniu edukacji nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, pozostaje w niedostatku i potrzebuje wsparcia finansowego.
Jeżeli rodzic, pomimo zobowiązania sądu, nie płaci alimentów, wówczas pełnoletnie dziecko powinno wystąpić do komornika. W tej sytuacji niezbędnym dokumentem jest wyrok orzekający alimenty z tzw. klauzulą wykonalności (nadawaną przez sąd rodzinny, który orzekł wyrok).

Rodzice nie muszą łożyć na utrzymanie swojego dorosłego dziecka, jeżeli dochody dziecka w pełni wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania. Ponadto, jeżeli dziecko swoją nauką próbuje jedynie wyłudzić pieniądze (nie uczęszcza na zajęcia, nie zalicza egzaminów, większość czasu poświęca zabawie), wówczas rodzic ma prawo ubiegać się o zwolnienie przez sąd z obowiązku alimentacyjnego. Pełnoletnie dziecko nie może liczyć na alimenty od rodziców także w przypadku, gdy ich płacenie wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica. Brak wykazywania jakiejkolwiek inicjatywy do prób samodzielnego utrzymania również jest podstawą do uchylenia rodzicom obowiązku alimentacyjnego.


Źródło: edziecko