Rozwód Wrocław
regeneracja DPF

Rozwód Wrocław: alimenty na byłego małżonka

Alimenty na małżonka po rozwodzie uzależnione są od dwóch podstawowych czynników: orzeczenia winy wyłącznej jednego z małżonków oraz znacznego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka wskutek rozwodu.
regeneracja DPF

Podwyższenie alimentów - co warto wiedzieć ? | Alimenty Wrocław/Opole/Nysa

Zmiana sytuacji życiowej lub pojawienie się nowych okoliczności, skutkujących większymi kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka, uprawnia do złożenia pozwu o podwyższenie kwoty zasądzonych alimentów.
regeneracja DPF

Alimenty na dziecko podczas sprawy rozwodowej | Adwokat Wrocław

Sąd może orzec alimenty na wspólne potomstwo małżonków podczas sprawy rozwodowej. Orzeka także, w jaki sposób rodzice będą wychowywać dzieci oraz do jakiej wysokości będą zobowiązani w przypadku ponoszenia kosztów związanych z ich utrzymaniem.
regeneracja DPF

Kredyt, a rozwód - co warto wiedzieć?

Jak wygląda spłata wspólnie zaciągniętego kredytu po orzeczeniu rozwodu między małżonkami?
regeneracja DPF

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie | Adwokat Wrocław

Jak wygląda postępowanie rozwodowe, w trakcie którego sąd orzeka o winie jednego z małżonków?
regeneracja DPF

Rozwód Wrocław - jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawą rozwodową nazywamy proces cywilny rozpoczęty pozwem jednego ze współmałżonków, który domaga się od sądu rozwiązania małżeństwa, czyli udzielenia rozwodu. Decyzja o rozwodzie jest decyzją dość trudną, wywołującą dużo negatywnych emocji. Najtrudniejszą jednak jego częścią jest sama sprawa rozwodowa. Jak zatem wygląda jej przebieg?
regeneracja DPF

Alimenty na pełnoletnie dziecko | Wrocław | Nysa | Opole

Rodzice muszą dostarczać swojemu potomstwu środki utrzymania i wychowania - obowiązek ten nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko. W jakich sytuacjach alimenty płacone są na pełnoletnie dziecko?
regeneracja DPF

Rozwód - na czym polega podział wspólnego majątku? | Wrocław

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje wraz z dniem zawarcia małżeńskiego (wyjątek: podpisanie intercyzy przed ślubem). Do wspólnego majątku zaliczane jest wszystko to, czego oboje się dorobili w trakcie jego trwania (zarówno wspólnie jak i samodzielnie).
regeneracja DPF

Separacja czy rozwód?

Co to jest separacja i czym różni się od rozwodu?
regeneracja DPF

Rozwód Wrocław - jakie dokumenty są potrzebne?

Wnosząc o rozwód koniecznym jest załączenie wszystkich wymaganych dokumentów - w przeciwnym wypadku zostaniemy wezwani do ich dostarczenia przez Sąd, co ma dość niekorzystny wpływ na czas postępowania.