rozwód Wrocław

Jak wygląda postępowanie rozwodowe, w trakcie którego sąd orzeka o winie jednego z małżonków?

Podczas postępowania rozwodowego sąd jest zobowiązany do ustalenia, czy rozkład małżeństwa nie został spowodowany ewidentną winą jednego z małżonków. Rozwód taki jest znacznie bardziej czasochłonny w stosunku do rozwodu bez orzekania o winie. Sąd musi zapoznać się i zbadać z przedstawionym materiałem dowodowym, wskazującym na przewinienia jednej ze stron. Do udowodnienia winy drugiego małżonka musimy posiadać niepodważalne dowody, takie jak dokumenty, zdjęcia, nagrania, zeznania świadków, wiadomości SMS/e-mail, policyjne notatki z interwencji. Dodatkowo, musimy liczyć się z długotrwałym postępowaniem, w trakcie którego będą roztrząsane szczegóły naszego osobistego życia.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Orzeczenie o winie pociąga za sobą wiele konsekwencji. Jedną z najważniejszych jest oczywiście orzeczenie alimentów na rzecz niewinnego małżonka. W przypadku orzeczenia bez winy małżonkowie mogą domagać się od siebie nawzajem alimentów przez okres maksymalnie 5 lat. W przypadku, gdy sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków, tylko małżonek niewinny może domagać się alimentów od drugiego małżonka. Co więcej, może ich żądać nawet w przypadku, gdy nie żyje w niedostatku. Obowiązek ten wygasa dopiero w przypadku, gdy małżonek pobierający alimenty wstąpi w nowy związek małżeński.

Do najczęściej spotykanych przyczyn postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie można zaliczyć:

  • alkoholizm
  • zdrada małżeńska
  • agresja, groźby, przemoc domowa
  • odmowa współżycia
  • brak wzajemnego pożycia i pomocy.

 
Źródło: edziecko