rozwód Wrocław

Jak wygląda spłata wspólnie zaciągniętego kredytu po orzeczeniu rozwodu między małżonkami?

Orzeczenie o rozwodzie nie wpływa w żaden sposób na umowę kredytową. Zasady spłaty kredytu pozostają niezmienne. Bank może domagać się spłaty pozostałych rat kredytu od obydwu małżonków.

Kredyt hipoteczny, a rozwód

Najczęściej spotykana sytuacja to taka, w której jeden z małżonków chce zostać we wspólnie zakupionym mieszkaniu i ponosić pełną odpowiedzialność za spłatę pozostałych rat kredytu. W takim przypadku konieczne jest złożenie w banku, który udzielił kredytu, specjalnego wniosku dotyczącego zwolnienia z kredytu jednej ze stron. Po złożeniu takiego wniosku bank weryfikuje zdolność finansową wnioskodawcy - czy na pewno będzie on w stanie na własną rękę ponosić koszta związane z miesięczną spłatą rat kredytu. W przypadku negatywnej weryfikacji, bank zazwyczaj prosi o dodatkowe zabezpieczenie lub o przystąpienie do kredytu dodatkowej osoby. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącego zwolnienia z kredytu jednego z byłych małżonków, bank przygotowywuje nowy aneks do wcześniej wydanej decyzji kredytowej, w której zawarta jest informacja, że kredytobiorcą pozostał tylko jeden ze współmałżonków.

Przepisanie kredytu po rozwodzie ? wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • wykaz posiadanych obciążeń finansowych.

Wspólna spłata kredytu po rozwodzie

Małżonkowie mają również możliwość dalszej wspólnej spłaty kredytu. Często, po spłaceniu wspólnej nieruchomości, zostaje ona przekazywana dla ich wspólnego potomstwa. Wspólna nieruchomość może np. zostać wynajęta, dzięki czemu byli małżonkowie uzyskają środki na spłatę miesięcznej raty kredytu.

Podział kredytu po rozwodzie

Każdy z małżonków jest tak samo odpowiedzialny za spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu. O ile łatwo jest podzielić ratę kredytu na pół, o tyle gorzej podzielić się wspólnie nabytą nieruchomością. Byli małżonkowie mogą dojść do porozumienia np. poprzez przejęcie nieruchomości przez jednego z nich przy jednoczesnym zobowiązaniu do spłaty drugiego współmałżonka. Strony mogą także sprzedać wspólnie nabytą nieruchomość.

Kredyt gotówkowy, a rozwód

Dla banku nie ma znaczenia, czy para, która zaciągnęła razem kredyt gotówkowy pozostaje w dalszym ciągu w związku małżeńskim, czy też doszło do jego rozwiązania. Kredyt mogą spłacać zarówno oboje małżonkowie, jak i tylko jeden z nich. Jednakże w przypadku, gdy raty nie są spłacane w terminie, bank może pociągnąć do odpowiedzialności obu małżonków - dłużników. W przypadku kredytu gotówkowego sytuacja jest zazwyczaj korzystniejsza pod względem pozostałego okresu spłaty kredytu oraz jego wysokości w porównaniu do kredytu hipotecznego, zaciąganego zwykle na okres 20-30 lat.Źródło: totalmoney


Skontaktuj się z nami

Treść wiadomości:
Firma:
Imię i nazwisko:
Email:
Zgody:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Olejnika z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kurzy Targ 5, pok. 206-211 (piętro II) na potrzeby realizacji zgłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Koncept Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Olejnika. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.