alimenty Wrocław

Kiedy można wnosić o podwyższenie kwoty otrzymywanych alimentów?


Zmiana sytuacji życiowej lub pojawienie się nowych okoliczności, skutkujących większymi kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka, uprawnia do złożenia pozwu o podwyższenie kwoty zasądzonych alimentów. Pozew ten należy złożyć do właściwego względem zamieszkania (osoby domagającej się alimentów lub osoby zobowiązanej do ich płacenia) sądu rodzinnego. Sprawa o podwyższenie alimentów jest rozstrzygana przez wydział rodzinny i nieletnich. W trakcie rozprawy sąd zapoznaje się z nowymi potrzebami powoda. Nie bez znaczenia pozostają tu także możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do płacenia alimentów.

Strony postępowania o podwyższenie alimentów:

 • powód - osoba uprawniona do otrzymywania alimentów. W przypadku osoby małoletniej, musi być ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego,
 • pozwany - osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz powoda.

Pozew o podwyższenie alimentów - co musi zawierać?

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest wnoszony
 • dane osobowe stron uczestniczących w rozprawie,
 • wartość przedmiotu sporu - to wysokość dwunastokrotności (wartość roczna) kwoty, o którą powód domaga się podwyższenia alimentów,
 • informacja, do którego dnia każdego miesiąca alimenty powinny być płacone,
 • zebrane dowody - np. udokumentowane koszty leczenia
 • uzasadnienie - powód musi wskazać zmiany, które nastąpiły od wydania ostatniego wyroku ustalającego kwotę alimentów, tzn. jak i o ile wzrosły faktyczne usprawiedliwione potrzeby dziecka, ile wynoszą koszty jego utrzymania. W uzasadnieniu należy zawrzeć także sytuacje zarobkowe obu stron,
 • odpis pozwu wraz ze wszystkim załącznikami.

Przykłady usprawiedliwionych potrzeb dziecka:

 • rozpoczęcie nauki w szkole - zakup podręczników, wyprawki, koszty dojazdów do placówki, koszty zajęć pozalekcyjnych,
 • rozpoczęcie nauki na studiach,
 • choroba dziecka, związana z kosztownym leczeniem, czy rehabilitacją,
 • potrzeby fizyczne (odpowiednie z uwagi na wiek wyżywienia, warunki mieszkaniowe, media, odzież, itp.),
 • potrzeby duchowe i kulturalne.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Strona wnosząca pozew o podwyższenie alimentów jest całkowicie zwolniona z opłat sądowych.
 • Składając pozew możemy także wnieść o wydanie wyroku zaocznego w przypadku, gdy pozwany nie wstawi się na rozprawie, a także o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Klauzula ta gwarantuje możliwość egzekwowania podwyższonej kwoty alimentów natychmiast po orzeczeniu wyroku, nawet w przypadku wniesienia apelacji.
 • Dziecko pełnoletnie występuje samodzielnie o podwyższenie alimentów.
 • W przypadku, gdy pozwany mieszka za granicą naszego kraju, sprawa i tak może odbyć się w Polsce.

Alimenty - adwokat Wrocław

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami o alimenty, władzę rodzicielską, czy też o zarząd majątkiem dzieci. Serdecznie zapraszamy klientów z Wrocławia i okolic (Nysa, Opole, Brzeg, Oława, Oleśnica, Brzeźnica, Radwanice). Nasze usługi świadczymy na terenie całego województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz w województwach sąsiednich. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje Państwu szybkie rozwiązanie wszelkich problemów związanych z prawem rodzinnym. W ramach postępowania sądowego zapewniamy pełne wsparcie procesowe.Źródło: GP
Skontaktuj się z nami

Treść wiadomości:
Firma:
Imię i nazwisko:
Email:
Zgody:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Olejnika z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kurzy Targ 5, pok. 206-211 (piętro II) na potrzeby realizacji zgłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Koncept Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Olejnika. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.