rozwód Opole
W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie obopólnie zaspokajają potrzeby swojej rodziny - wspólnie ponoszą koszty utrzymania, wychowują potomstwo, dbają o gospodarstwo domowe. Podczas rozwodu sąd orzeka, który z małżonków jest odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego - nie rozstrzyga tego jedynie w przypadku, gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Kwestia alimentów na byłego małżonka jest uzależniona od tego, czy któraś ze storn została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa oraz w jakiej sytuacji majątkowej się znajduje.
 

Wina wyłączna małżonka


W przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a orzeczenie rozwodu znacznie pogorszyło sytuację materialną niewinnego małżonka, sąd może zobowiązać małżonka winnego do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Małżonek niewinny nie musi znaleźć się w stanie niedostatku, wystarczy wykazanie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej. Występowanie tej przesłanki określane jest poprzez porównanie obecnej sytuacji małżonka niewinnego z sytuacją, która istniałaby, gdyby małżeństwo nie zostało zakończone.

Alimenty w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub w przypadku winy obopólnej


W myśl artykułu 60 § 1 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który znajduje się w niedostatku może żądać od byłego małżonka dodatkowych środków utrzymania, nawet jeżeli drugi małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Sąd podczas orzekania alimentów bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Pod pojęciem niedostatku należy rozumieć np. sytuację zaistnienia choroby, utraty pracy, braku środków na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych. Małżonek zobowiązany do płacenia alimentów musi dostarczać środków na niezbędne potrzeby drugiej strony, jednakże nie oznacza to, że małżonkowie mają żyć na takiej samej stopie życiowej.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny na rzecz byłego małżonka?

  • w przypadku orzeczenia winy wyłącznej - do momentu zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego,
  • w przypadku braku orzeczenia o winie lub przy winie obu stron - do momentu zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego, lub po upływie 5 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności sąd może przedłużyć ten termin na wniosek uprawnionego do pobierania alimentów.Źródło: PoradnikPrzedsiębiorcy
Skontaktuj się z nami

Treść wiadomości:
Firma:
Imię i nazwisko:
Email:
Zgody:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Olejnika z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kurzy Targ 5, pok. 206-211 (piętro II) na potrzeby realizacji zgłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Koncept Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Olejnika. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.