rozwód Wrocław

Kiedy wskazana jest separacja, a nie rozwód?

Każdy z małżonków może żądać orzeczenia separacji przez sąd, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, rozumiany jako rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej między nimi. Należy podkreślić, że separacja jest możliwa w przypadku niezamkniętej ostatecznie sytuacji małżonków - występuje zupełny rozkład pożycia, jednakże nie jest on trwały i istnieje szansa na poprawę.

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

  • rozwód skutkuje definitywnym ustaniem małżeństwa, separacja polega na uchyleniu przez sąd wspólnoty małżeńskiej,
  • uzyskanie separacji jest zwykle łatwiejsze niż uzyskanie rozwodu,
  • małżonek pozostający w separacji nie może ponownie zawrzeć małżeństwa,
  • małżonkowie pozostający w separacji są zobowiązani do wzajemnej pomocy, jeżeli wymaga tego sytuacja,
  • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą wrócić do swojego poprzedniego nazwiska,
  • orzeczenie o separacji jest odwracalne - sąd może orzec o zniesieniu separacji na zgodne żądanie małżonków - wówczas ustają jej skutki prawne,
  • w przypadku orzeczenia separacji i zaistnienia obowiązku płacenia alimentów dla drugiego małżonka obowiązek ten nie ma żadnego ograniczenia czasowego (w przypadku rozwodu okres ten może zostać ograniczony do 5 lat),
  • sąd może orzec separację nawet wtedy, gdy występuje o nią małżonek wyłącznie winny (sytuacja ta co do zasady nie jest dopuszczalna w przypadku rozwodu),
  • w przypadku orzeczenia separacji na zgodny wniosek małżonków opłata za postępowanie wyniesie 100 zł - postępowanie nieprocesowe zakończy postanowienie, a nie wyrok (jest ono możliwe tylko w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci).

Separacja - co jeszcze warto wiedzieć?

Po orzeczeniu separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, co oznacza, że małżonkom nie będą przysługiwały żadne uprawnienia wynikające z dziedziczenia ustawowego. Jeżeli chodzi o darowizny - tu stosowane są takie same zasady opodatkowania darowizn, jak w przypadku małżonków.

Zasady o orzekanie o winie są takie same, jak w przypadku rozwodu. Ponadto, ustalane są także zasady opieki nad wspólnym potomstwem. Podczas orzekania o separacji sąd, tak samo jak w przypadku rozwodu, rozstrzyga o alimentach na rzecz drugiego małżonka i na wspólne dzieci, władzy rodzicielskiej, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania i podziale majątku.


Czy sąd może odmówić separacji?

Tak, sąd jest uprawniony do odmowy separacji. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przez orzeczenie separacji mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, czy dzieci poczętych, a także gdy byłoby ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. w przypadku, gdy jeden z małżonków wymaga stałej pomocy z powodu choroby).


Źródło: gazeta.pl